Dåligt designade bröstvårtor

Jag tycker inte om evolutionen. Det är en jobbig amoralisk mekanism som inte är intresserad av att göra jättebra system, utan bara slumpar. Om någonting funkar hjälpligt så nöjer sig evolutionen där. ”Gör det bättre själv då”, säger evolutionen, och så lämnar den till människan att hitta på anpassningar som ska funka bättre, men som ofta har oönskade sidoeffekter.

Graviditet är rätt kasst till exempel. I naturtillståndet dör påfallande många av de  kvinnor som vågar sig på det, till följd av havandeskapsförgiftning, för trångt bäcken, nedsatt immunförsvar eller något annat tråkigt. Allt hade varit så mycket enklare om kvinnans könsorgan exempelvis satt fram på magen och inte mellan benen. Det skulle vara mycket behagligare och säkrare att föda, eftersom det fanns plats för ett större hål. Men evolutionen har inte sett någon anledning att göra någonting åt detta, eftersom tillräckligt många överlever för att arten och generna ska leva vidare.

Ja, det finns tusentals förbättringar som man skulle kunna göra på människokroppen. Som nu exempelvis. Nu när jag väl har fått min lilla underbara mysbebis och sakta får tillbaka min kropp uppkommer ett nytt anatomiskt problem: bröstvårtan. Vem var det som designade denna kroppsdel som en viljelös svällkropp? Meningen är att den ska stoppas in i bebisens mun och aktivera den medfödda sugreflexen som sitter i gommen. För detta behöver man styra bröstvårtan uppåt i bebisens mun, men det är inte säkert att bebisen fattar det. Vår Sasha är elva dagar gammal och har ännu inte riktigt förstått sig på detta. Man hade kunnat tro att konsten att äta var en medfödd instinkt, men så är det tydligen inte. När det är matdags suger Sasha på allt och letar överallt. Bara inte på bröstvårtan. I början kunde det ta uppemot en halvtimme att hitta fram, vilket av förklarliga skäl var rätt utmattande för Sashas mor och far…

Nej, det vore mycket bättre om bröstvårtan hade en form mer liknande en spene eller nappflaska (varför skulle annars nappflaskor se ut som de gör?), eller ännu hellre, som en ledad fingertopp med styrbara muskler. Och när vi ändå är på det, brösten hade gärna fått sitta längre ner så att man kunde sitta bekvämt med bebisen i knäet. På detta sätt skulle man slippa få så ont i ryggen av oergonomiska amningsställningar. Jag tycker inte det är så mycket begärt, massor med däggdjur har sina bröstvårtor både upptill och nertill. Grisar och katter kan lägga sig bekvämt på sidan medan deras avkomlingar tar för sig. Praktiskt!

Annonser